Начало

ДПП Беласица

    Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България, и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг - с Република Гърция. Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр.Петрич, всички разположени на територията на Община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 дка.


Работно време:

От 8:30 до 17:00 часа

с.Коларово 2880, община Петрич
ул."Беласица" №14
тел.: 07423/ 20 03
факс: 07423/ 20 33
електронна поща:
dppbelasica@dag.bg
dppbelasica@abv.bg
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995