Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 10.04.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Ловно стопанство“
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция “ Ловно стопанство” в Изпълнителна агенция по горите са:

- Образователно - квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“;

- Ранг V младши;

 

- професионален опит – не се изисква.

Материали