ДПП Беласица | Обява за работа

Дата на валидност: 05.05.2021

Длъжност: Дирекция на Природен парк "Беласица" обявява конкурс за длъжността Младши експерт "Туризъм"
Звено: ДПП Беласица

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове (КДА)

и съгласно утвърдена длъжностна характеристика, за заемане на длъжността:

- Образование - висше;

- Предпочитани специалности: "Екология и опазване на околната среда", "Екология", "Туризъм" и други еквивалентни;

- Образователна степен - бакалавър.

Материали