НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.07.2021 - Обществото изисква професионално управление на горите

В Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) се проведе втората среща на работната комисия, назначена със заповед на министъра на МЗХГ за изготвянето на предложения за неотложни промени на Закона за горите.

 „Обществото изисква професионално управление на горите. Затова днес е необходимо да се обединим около най-добрите функциониращи предложения за разрешаване на ключовите проблеми в горите, които да дават реален резултат в управлението и стопанисването на горския сектор чрез принципите на прозрачност, публичност, професионализъм, безпристрастност и обективност“ подчерта д-р инж. Александър Дунчев - изпълнителен директор на ИАГ.

В тази връзка експертите дискутираха начините на стопанисване, характеристиките на основните видове екосистеми, отчитайки националните особености при използване на социалните функции на горите. Коментираха се европейски и чуждестранни практики, които биха могли да бъдат приложими за подобряване на дейностите в горския сектор. Специален акцент бе поставен на приобщаването на специфичната горскостопанска и лесовъдска дейност към изискванията и очакванията на обществеността за опазване и публичност при ползването на горите. 

В срещата участие взеха експерти от Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите и представители от науката, браншови и неправителствени организации.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност