НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.07.2021 - БЮЛЕТИН - 12 ДО 18 ЮЛИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 12 ДО 18 ЮЛИ 2021 Г.

За периода от 12 юли до 18 юли 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 703 проверки. 

Проверени са 388 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 765 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1863 превозни средства, транспортиращи дървесина, 338 риболовци и 387 ловци и 962 физически лица.

278 са извършените проверки в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

През изминалата седмица са съставени общо 47 констативни протокола и 59 акта за установени нарушения, от които 56 са по Закона за горите и 3 по Закона за рибарството и аквакултурите. Задържани са 2 кубически метра обла дървесина, 76,5 пространствени  кубически метра дърва за огрев и 32 кг недървесни горски продукти.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица, Бургас, Велико Търново, Ловеч и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство  Видин“, ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен“ и  ТП „Държавно горско стопанство Чипровци“, на Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Сливница“ на Североцентрално държавно предприятие гр. Габрово - ТП „Държавно горско стопанство Габрово“ и на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен - ТП „Държавно горско стопанство Граматиково“ и ТП „Държавно горско стопанство Царево“. Извършени са общо 67 проверки, в това число на 14 обекта за добив на дървесина, 4 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 41 превозни средства и 8 физически лица. Съставени са 3 акта по Закона за горите и 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от регионални дирекции по горите Берковица, Бургас и Велико Търново. 

От 16 до 18 юли се проведе най-голямото спортно събитие на територията на ПП „Българка“ - маратонското приключение „Трявна ултра“. 840 бегачи от 27 държави бяха заявили участието си в шестото издание на планинския ултрамаратон, с различни дестинации - 141, 100, 76, 42 и 23 км, като старта и финала бяха в гр. Трявна. Извън основните надпревари, бяха организирани съпътстващи събития.

25 туристи се включиха в двудневен преход гр. Враца - с. Очин дол - с. Миланово - с. Гара Лакатник, организиран от ДПП „Врачански Балкан“. На територията на „Врачански Балкан“ е извършен ремонт на чешми в рамките на проект изпълняван по ОПОС и освежаване на маршрут "Наследствена пътека" с. Очин дол. Продължават дейностите по дигитализацията на парка в рамките на трансграничен проект INTERREG V A . През изминалата седмица започна заснемане на територията с използването на лазарен сензор.

През изминалата седмица се проведоха редица доброволчески акции на територията на ПП „Витоша“. Със средства и участието на доброволци от Пощенска банка и Мastercard България се извършиха довършителни работи на „откритата класна стая“, разположена между Музея на мечката и м. Дендрариума. В "откритата класна стая" има амфитеатър, пъзел, морски шах и играта „Познай кое е това животно“. Пътеката между музея на мечката и м. Дендрариума беше разчистена и разширена. 

Доброволци от неформална група „Лунатични разходки“, осиновители на пътеката х. „Планинец“ - м. Бели брези - с. Владая в ПП „Витоша“, поставиха 50 насочващи табели върху стълбове и дървета и 3 информационни табла.

Доброволческа акция се проведе в м. Яворова поляна с участието на представители  от „Брайт консултинг“ АД. 

В ПП „Странджа“ е направен и последния мост по маршрута „Извори и пещери на река Младежка“ и маршрута вече е проходим.

Ремонтиран е дървеният мост до водопад „Мангъро“ в ПП „Беласица“.

Служителите от всички дирекции на природните паркове извършиха почистване и възстановяване на туристически маршрути и инфраструктурни обекти в парковите територии, възстановяваха кътове за отдих, почистваха и косиха тревни площи, поставиха информационни табели и табла.

През изминалата седмица екип от експерти от Горска семеконтролна станция - София и Изпълнителна агенция по горите участваха при определяне на полигони в насажденията за динамична генетична консервация на територията на ТП ДГС Свищов, ТП ДГС Преслав и ТП ДГС Елена.

Контролни проверки в 12 горски и ловни стопанства на обща площ от 2246 дка извършиха служителите на Лесозащитна станция - Пловдив през изминалата седмица, както и оценка на здравословното състояние на иглолистни култури, лабораторни изследвания и др.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност