НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.07.2021 - Продължава поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли

Седем млади малки кресливи орли ще бъдат маркирани със сателитни предаватели. 

Птиците, които се маркират са от гнезда, намиращи се в различни защитени зони от Натура 2000 в България. Тази година са поставени вече предаватели на две орлета в Източна Стара планина. От днес до 3 август предстои маркирането на още 5 в Дервентски възвишения, Западна Странджа и Суха река. 

Поставянето на предаватели се извършва от опитни специалисти и е безопасно за птиците, като се използва най-разпространената и надеждна техника, практикувана в света. Маркираната птица свиква бързо и лесно с предавателя. Той не пречи на нормалния ѝ живот, при осъществяване на ежедневните дейности – лов, почивка, полет и други.

Сателитните предаватели ще позволят да се идентифицират заплахите и причините за смъртност при малките кресливи орли по време на миграция, да се получи информация за техния миграционен път, предпочитаните места, на които спират за почивка по време на дългия полет, временните им местообитания и много други важни събития от живота им. 

Маркирането на птиците е в изпълнение на дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ LIFE18/NAT/BG/001051 по програма LIFE на ЕС. Проектът се изпълнява от Изпълнителна агенция по горите, Североизточно държавно предприятие гр. Шумен, Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен и Българско дружество за защита на птиците.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност