НачалоНовини 2011/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.05.2011 - Ръководството на ИАГ се срещна с представители на Орегонския университет

Главният секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Валентина Маринова и експерти от агенцията се срещнаха с представители от Орегонския университет и Лесотехническия университет. Целта на срещата бе да се проведе дискусия и да се обменят идеи относно създаването на Служба за консултантски услуги в областта на биологичните ресурси, която е съвместен проект на двата университета.

Представителите от Орегонския университет, заместник ректорите на Лесотехническия университет доц. д-р Румен Томов и доц. д-р Петър Желев, запознаха експертите от ИАГ с основните цели на българо-американския проект, по който ще се създаде консултантската служба.

Инж. Валентина Маринова подчерта важността на програмата и готовността на агенцията да сътрудничи с експертно мнение и опита на специалистите в прилагането на добрите практики и ползването на нормативната уредба.

С консултантските услуги, всички собственици на гори ще имат възможност да получат пълна информация и съвети относно стопанисването на горите си. Добрата информираност и подготовка ще им даде възможност сами да управляват териториите си.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси за помощта, която ИАГ може да окаже в разработването и прилагането на проекта, за заинтересоваността на частните собственици да стопанисват и инвестират в горите си, за липсата на асоциация или организация, която да ги обединява. Беше обърнато внимание и на спецификата на всеки район, която трябва да бъде взета предвид при разработването на етапите от проекта.
Основната идея е всички звена – училища, университет и ИАГ да работят заедно.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност