НачалоНовини 2011/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.05.2011 - Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях

В началото на месец май, 2011 г. Министерство на земеделието и храните (МЗХ) одобри „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях”. Тя е разработена в изпълнение на проект „FUTUREforest” по програма INTERREG IV C на Европейския съюз, по който Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) е партньор.
Програмата е изготвена от водещи научни работници от Института за гората към БАН, Националния институт по метеорология и хидрология към БАН и Лесотехнически университет, с помощта на екип от експерти на ИАГ. Нейното изпълнение ще допринесе за постигане на цел 30 от Програмата на Правителството – „Подобряване защитата и подпомагане адаптацията на българските гори към климатичните промени”, а разработването й пряко изпълнява Ключово действие 7 „Принос към изпълнението на РКОНИК и Протокола от Киото” от Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г. и по-специално под-действие 7.2. „Разработване на научна програма от мерки за адаптиране на горите  към климатичните промени”.
С писмо на МЗХ Програмата от мерки е предоставена на Министерство на околната среда и водите за ползване при разработване на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата.
Пълният текст на Програмата може да бъде намерен в рубриката „Документи”, подрубрика „Проекти / Програми / Стратегии” в интернет страницата на ИАГ.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност