НачалоНовини 2011/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.05.2011 - Проекти по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа представя ИАГ в рамките на изложението „Европа за нас”

Днес се откри първото по рода си Международното изложение за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас”. Изпълнителната агенция по горите представя два проекта по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

Проект „МОНИТОР ІІ” е насочен към практическото използване на мониторинг при управление на природните бедствия. Страните от Югоизточна Европа влагат все повече усилия за разработване на мерки, намаляващи рисковите фактори, които водят до природни бедствия. Предотвратяването им изисква интензивно повишаване на общественото внимание и обучение. Целта на проект „МОНИТОР ІІ” е да съгласува хармонизирана методика за управление на риска и разработване на кризисни планове. Досега сътрудничеството между страните членки в случаи на транснационални извънредни ситуации и тяхното предотвратяване бе затруднено поради наличието на различни процедури и стандарти. Сред основните дейности за постигане на целите по проекта са анализ на съществуващите източници на информация и възможност всеки партньор да синхронизира най-добрите практики за изготвяне на кризисни планове и карти на риска. Също така има възможност за дефиниране на минималните стандарти и технически изисквания, както и оценка на проблемите, свързани с ползването и интегрирането на данни. България като партньор, в лицето на Изпълнителната агенция по горите, има за цел да подпомогне създаването на единна интегрирана система за мониторинг, анализ и управление на риска от наводнения и порои. Това става възможно благодарение на проучвания, извършени в избрания пилотен район, обхващащ водосбора на река Върбица. Също така са предвидени и разработване на модули за обучение на училища, общинска администрация, население, както и разработване на практически указания за действия при риск от наводнения.  

В Проект „Климатични промени и влиянието им върху водния баланс” участват 9 държави – Австрия, България, Гърция, Хърватия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия и Словения. Идеята е партньорите да си сътрудничат в създаването и обмена на общи методологии и инструменти, отчитащи влиянието на климатичните промени върху водните ресурси. Специалистите от ИАГ имат за цел да изготвят оценка на бъдещото земеползване с помощта на разработени климатични сценарии. По-специално ще се направи анализ на състоянието на горите, за да се оцени влиянието на промените в горските екосистеми върху количеството и качеството на водните ресурси.
Получените резултати ще могат да се използват при разработване на стратегии за осигуряване на достатъчно количество питейна вода за населението с високо качество, като се отчитат климатичните промени. Темата на проекта е с голямо отражение в областта на горското стопанство. Възможността за прогнозиране на влиянието на промените в земеползването върху водните ресурси ще позволи устойчивото им управление. 

Форумът „Европа за нас” ще продължи до 15 май 2011 г. в градинката зад НДК пред входа на зала 6.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност