НачалоНовини 2011/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.05.2011 - Експерти на Изпълнителната агенция по горите ще правят изненадващи проверки по време на изпитите за ловци

От 1 юни до 15 юли 2011г. ще се проведат изпитите за придобиване на право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Кандидат-ловците ще бъдат препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка. Изпитите ще се провеждат в държавните горски и в държавните ловни стопанства по график, предложен от регионалните дирекции по горите и утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/. На една изпитна дата имат право да се явят не повече от 25 човека.

Изпитът се състои от теоретична и практическа част. Теоретичният изпит включва три нива - писмен тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Писменият тест съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип. Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч (заек) и  стрелба по асфалтови панички (дисциплина скейт). За успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела.

Изпитната комисия издава на лицата, издържали успешно изпитите, удостоверение за придобито право на лов по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ. Тези, които не са издържали проверката за авджии, могат да се явяват на изпит след преминаване на нов курс за подготовка.

Правото на ловуване се упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Ловният билет се издава от държавното горско стопанство, съответно от държавното ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, в което членува лицето, придобило право на лов.

Експерти на ИАГ ще правят изненадващи проверки в рамките на изпитната сесия. Целта е да се предотвратят всякакви неточности и нарушения в провеждането на изпитите за придобиване право на лов.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност