НачалоНовини 2011/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

17.06.2011 - Доц. Георги Костов и експерти от ИАГ взеха участие в Шестата министерска конференция за опазване на горите в Европа

Делегация под ръководството на Заместник-министърa на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов и с участието на експерти от ИАГ – д-р инж. Любчо Тричков - Началник отдел „Горска политика и международни дейности”, д-р инж. Деница Пандева – старши експерт в отдела и г-н Пламен Абровски–втори секретар в ПП на България към ЕС, взе участие в Шестата министерска конференция за опазване на горите в Европа "Forest Europe". Министерската конференция се проведе от 14 до 15 юни 2011 г. в столицата на Кралство Норвегия, гр. Осло.
В конференцията взеха участие над 47 държави от Европа, Африка и Азия и 10 международни институции и организации, имащи пряко отношение към проблемите, свързани с опазването на горите, в т.ч. представители на ЕС и на Съвета за Европа, UNEP, FAO, ITTO, IUCN, REC, UNECE, UNFF  и др. Ръководителите на делегации на държавите участнички представиха горските ресурси на своите страни, както и постиженията и проблемите пред горските сектори в съответните държави. Особено внимание бе обърнато на проблемите, свързани с приноса на горите към зелената икономика и борбата с климатичните промени, запазването на биоразнообразието и напредъка в горската сертификация, възможностите за осигуряване на енергия от дървесна биомаса, борба с незаконния дърводобив и горските пожари и др. Ръководителят на българската делегация, зам. - министър на МЗХ - доц. Георги Костов, представи доклада на България по тези въпроси, като наблегна на решенията, които дава новият Закон за горите по повечето от повдигнатите проблеми. Проведени бяха и поредица от дискусии в рамките на различни тематични сесии.
На 15.06.2011 г. участниците в Шестата министерска конференция за опазване на горите в Европа "Forest Europe" подписаха два документа: „Министерско решение от Осло - Европейските гори до 2020 г.”, в което се определя визията, мисията, целите, европейските задачи пред горските сектори на европейските страни и  "Министерски мандат от Осло за преговори за правно обвързващо споразумение за горите в Европа". 
Допълнително на страницата на ИАГ ще бъдат качени официалните текстове на двата документа, а на настоящия етап са прикачени преводите на двата проектодокумента.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност