НачалоНовини 2011/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.07.2011 - Министърът на земеделието и храните и главният секретар на ИАГ участваха в среща с директорите на шестте държавни горски предприятия

Цените на дървесината, която може да се добива от местното население ще бъдат по-ниски от досегашните. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, който беше вчера на посещение в Държавно ловно стопанство „Лъгът”, с. Стоките – Габровско. Той участва в дирекционен съвет на директорите на шестте държавни горски предприятия. В срещата участваха също главният секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Валентина Маринова и директорите на Регионалните дирекции по горите Русе и Велико Търново. На срещата бяха обсъдени наредбите, които се готвят към новия Закон за горите и бъдещата дейност на предприятията.

Постигането на по-ниски цени на дървата за местното население ще стане възможно благодарение на конкурентната среда, в която ще работят новите шест държавни горски предприятия, каза министър Найденов. Цените за продажба на дървесината ще се определят от директорите на предприятията, като те няма да бъдат по-високи от досегашната фиксирана тарифа от 25 лв. на куб. метър. Министър Найденов прогнозира, че е възможно дори цените да паднат на половина. Министърът обяви, че предприятията започват с добър старт, тъй като в момента са си изпълнили на 53% финансовите планове в натурално изражение.

Министърът издаде и указания за продажбата на дървесина за местното население за лична употреба. Те ще се прилагат до влизане в сила на Наредбата по Чл. 95 от Закона за горите. Физическите лица, които не са търговци ще могат да закупуват без право на продажба суха и паднала дървесина в резултат на биотчини и абиотични въздействия, остатъци от дървесина в сечища, стояща дървесина на корен и добита дървесина. Така хората ще могат да събират останалото след промишлен добив за огрев. Тъй като предприятията ще определят самостоятелно цените, те може да са различни в различните стопанства, посочи министърът. При всички положения с новата структура ще се постигне окрупняване на дърводобива, добави той и припомни, че с новия Закон за горите стопанската дейност напълно се отделя от контролната.

Директорите на държавните предприятия в срок до 30.07.2011 г. ще определят за всяко териториално поделение (държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства) поотделно обема дървесина, която ще се продава по този ред през 2011 г. Кметовете на общини ще бъдат своевременно уведомени за количествата дървесина, за да се изготвят списъци на желаещите да получат дърва за огрев, като в тях могат да се включат само лица с постоянен адрес в съответната община.

Министърът присъства и на демонстрация на технология за дърводобив при пресечени терени с въжена линия. Той посочи, че това съоръжение показва, че е отминало времето на транспортирането на дърва с животни и дърводобивните предприятия се нуждаят от инвестиции в нови технологии. По този повод министърът съобщи, че е взето решение след съгласуване с Брюксел да отпадне тавана от 300 000 евро за финансиране на проекти по горските мерки 223 и 226 от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013”. Освен това бенефициентите ще получават авансово 50 % от одобрените суми по проектите.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност