НачалоНовини 2011/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.07.2011 - Подробен списък на всички имоти от държавния горски фонд, придобити в резултат на замени ..... (ДВ №58 от 29.07.2011)

Министерството на земеделието и храните на основание § 3, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите обнародва: Подробен списък на всички имоти от държавния горски фонд, придобити от физически, юридически лица и общини в резултат на извършени замени по реда на чл. 15б от Закона за горите през периода 2003 – 2009 г., както и на имотите, на които е променено предназначението преди влизане в сила на мораториума върху промяната на предназначението им. - Държавен вестник № 58 от 29 юли 2011 г. (стр. 72 – 92)

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност