НачалоНовини 2011/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.07.2011 - Указания за изготвяне на оценки и вписване в Регистъра на независимите оценители

Във връзка с изготвянето на оценки на поземлени имоти в горски територии следва да се съблюдава следното уточнение:
Съгласно разпоредбите на чл. 86 ал. 2 от Закона за горите оценките се изготвят от „правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредба на Министерския съвет ( Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии приета от Министерски съвет на 27 юли 2011 г.).
Завършилите курса за оценка на гори и земи от горския фонд и притежаващи удостоверения за това, издадени от Лесотехническия университет, Института за гората при Българската академия на науките, Националното управление по горите, Държавната агенция по горите и Изпълнителната агенция по горите на основание § 33, ал. 1 от Закона за горите в срок една година от влизането му в сила може да се вписват по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.
Реда и условията за вписване са посочени в издадените от Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България указания за вписване.

 
Документи
 
 

Коментари

29.07.2011, 16:50 ч., От: лъвица, Заглавие: лъвица
Да така е.....но няма работа, а таксата за разглеждане е 120 лв и още 120 на година.... как да заработиш толкова пари? Който го е измислил е бил милионер!!!

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност