НачалоНовини - 2020/3

ДПП Беласица | Новини

20.03.2020 Международен ден на горите
Международен ден на горите На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят. Тази година Международният ден се провежда под мотото "Гори и биоразнообразие".
17.03.2020 Отменят се планираните мероприятия за отбелязване на Седмица на гората – 2020
С писмо № 7082/ 16.03.2020 г. на инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ се уведомяват директорите на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на Агенцията, че планираните за периода 6-12 април събития за отбелязване на Седмица на гората 2020 г. се отменят.