НачалоНовини - 2024/6

ДПП Беласица | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

12.06.2024 Присъединете се на 27 юни 2024 г. към уебинара по проект CEE2ACT на тема „Споделяне за трансфер на знания в кръговата биоикономика“
Присъединете се на 27 юни 2024 г. към уебинара по проект CEE2ACT на тема „Споделяне за трансфер на знания в кръговата биоикономика“
12.06.2024 Научете повече за четирите е-инстумента, разработени по проект CEE2ACT
Научете повече за четирите е-инстумента, разработени по проект CEE2ACT