НачалоДокументиЗакони

ДПП Беласица | Документи

Закон за лова и опазване на дивеча

Дата на публикуване: 27.02.2023 г. изтегли
 
Закон за горите

Дата на публикуване: 03.02.2023 г. изтегли
 
Закон за опазване на околната среда

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Закон за защитените територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Закон за рибарството и аквакултурите

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Закон за лечебните растения

Дата на публикуване: 17.09.2010 г. изтегли
 
Закон за биологичното разнообразие

Дата на публикуване: 17.09.2010 г. изтегли