НачалоНовини 2011/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

18.05.2011 - Проведе се първият, след влизането в сила на новия Закон за горите, колегиум на ръководството на ИАГ с директорите на РДГ.

На 17 май в гр. Хисар, на територията на РДГ – Пловдив се проведе първият, след влизането в сила на новия Закон за горите, колегиум на ръководството на Изпълнителна агенция по горите с директорите на регионални дирекции по горите. В заседанието взеха участие: доц. Георги Костов – зам.-министър на МЗХ и директорите на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие.
Представени бяха новоназначените директори на регионални дирекции по горите: инж. Сашко Каменов – директор на РДГ – Берковица, инж. Стоян Терзиев – директор на РДГ – Бургас, инж. Здравчо Тодоров – директор на РДГ – Кюстендил, инж. Севдалина Димитрова – директор на РДГ – Русе и инж. Георги Русев – директор на РДГ – Сливен.
Основните въпроси, залегнали в дневния ред на колегиума, бяха:
- Отчет на резултатите от изпълнението на почвоподготовка и залесяване за периода – януари-април 2011 г.
-  Анализ на дейността на държавните горски и ловни стопанства  до влизане в сила на новия Закон за горите.
- Информация относно издадени разпореждания от Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите и изготвени нормативни документи във връзка с прилагането на новия Закон за горите.