НачалоНовини - 2020/12

ДПП Беласица | Новини

23.12.2020 Пожелание по случай предстоящите коледно-новогодишни празници от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
Скъпи колеги, след няколко дни ще изпратим една тежка и запомняща се година. Година, в която светът се промени пред очите ни, белязан от тежката пандемия. Загубихме много наши колеги, чиято липса ще остави трайни следи в лесовъдските редици. Всеки един от нас в личен план, цялото ни общество, светът в един определен момент загуби своя баланс.
17.12.2020 Горски инспектори от РДГ Смолян заловиха двама нарушители в момент на извършване на незаконна сеч
Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Смолян са констатирали незаконна сеч на 13 броя дървета от бял бор, смърч, обикновена ела и бук в горска територия, собственост на физически лица в землището на гр. Смолян. Нарушението е установено при извършена проверка по сигнал, подаден на телефон 112.
14.12.2020 На живо се следи полета на три малки кресливи орли
На живо се следи полета на три малки кресливи орли, благодарение на сателитната телеметрия. Сателитната телеметрия позволява да се види миграционния път на птиците и да се знае във всеки един момент къде се намират орлите и каква е тяхната съдба. На карта на уеб сайта (https://eagleforests.org) са визуализирани придвижванията на Кубрат, Тервел и Бояна – малки кресливи орли маркирани с GPS предаватели.
03.12.2020 ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Относно инвентаризацията на гори в земеделски земи
03.12.2020 РДГ Варна преустановява присъствени обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич и Доклада за екологична оценка към него, в периода от 07.12.2020 г. до 09.12.2020 г.
Регионална дирекция по горите Варна уведомява обществеността и заинтересованите страни, че във връзка с преустановеното провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма, съгласно т. I.6. от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, няма да се проведат обявените обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич и Доклада за екологична оценка към него, в периода от 07.12.2020 г. до 09.12.2020 г., във всяка община в териториалния обхват на област Добрич.
03.12.2020 НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ИAG, нейните структури и държавните предприятия
НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила от 13.11.2020 г.
02.12.2020 Заповед ЗАП-964/02.12.2020 на изп. директор на ИАГ за отмяна на изпит за подборно ловуване на 03.12.2020
Заповед ЗАП-964/02.12.2020 на изп. директор на ИАГ за отмяна на изпитната комисия за провеждане на изпити за придобиване право на подборно ловуване на 03.12.2020 г. провеждан в ТП ДЛС Русалка, гр. Априлци